nietolerancje pokarmowe

Informacje na temat alergii i nietolerancji pokarmowych są ogólnodostępne i wielu osobom znane (skrótowo przedstawione poniżej). Co jest naszym zdaniem najważniejsze? Fakt, że tak samo ważne, jak wynik testu na nietolerancje pokarmowe, są interpretacja tego wyniku oraz skonstruowanie na jego podstawie odpowiedniego planu żywieniowego.

Testy na nietolerancje pokarmowe dają wiele wyników fałszywie dodatnich (nawet do kilkudziesięciu procent). Nie wynika to z nieprawidłowego działania testu, ale z nadmiernej reakcji zdestabilizowanej immunologii organizmu.

Wpływ na immunologię ma również poziom insuliny. Wykluczenie wszystkich powodujących reakcję produktów nie jest rozwiązaniem, ponieważ, przy braku stabilizacji czynnika immunomodulującego w postaci insuliny, nie osiągniemy pełnego efektu, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że na skutek zubożonej diety wystąpią niedobory białek, witamin czy mikroelementów.

W większości wypadków nie ma potrzeby wykluczania wszystkich produktów, które dały reakcję w teście. Istotne jest wykluczenie najważniejszych, a to ustalamy na podstawie wyniku wiarygodnego testu na nietolerancje, ale także wywiadu z pacjentem i wiedzy na temat właściwości poszczególnych produktów spożywczych oraz interakcji między nimi.

Dzięki temu możemy ułożyć prosty plan, który da najwyższy efekt terapeutyczny, przy jednoczesnym zminimalizowaniu liczby wykluczeń, by w jak najmniejszym stopniu ograniczyć pacjenta.

testy na nietolerancje pokarmowe

W celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnego wyniku, korzystamy z nowoczesnych metod immunodiagnostycznych:

  • test ImuPro – umożliwia diagnostykę nietolerancji pokarmowych IgG- zależnych

koszt testu na 44 podstawowe produkty – 600 zł

By uniknąć błędów, materiał do badania pobierany jest przez nowoczesne, akredytowane laboratorium Diagnostyki.

przygotowanie do badania i koszt

W naszym gabinecie lub drogą mailową, po uiszczeniu opłaty, otrzymują Państwo skierowanie na pobranie krwi, które odbędzie się w laboratorium Diagnostyki, na ulicy Brazylijskiej 13 w Warszawie.

Wiedza związana z testami na nietolerancje pokarmowe bardzo dynamicznie się rozwija, pojawiają się nowe informacje na temat roli poszczególnych przeciwciał i możliwości ich wykorzystania w diagnostyce, a my na bieżąco się szkolimy. Obecnie, wraz z naszymi konsultantami i laboratorium, pracujemy nad wprowadzeniem nowych testów na nietolerancje, których wartość diagnostyczna będzie możliwie najwyższa, a cena przystępna dla pacjenta.

alergie i nietolerancje pokarmowe podstawowe informacje

Dzięki rozpoznaniu mechanizmu alergii i nietolerancji pokarmowej wiemy już, że produkty spożywcze nie dzielą się na „zdrowe” i „niezdrowe”, ale na odpowiednie oraz szkodliwe dla danej osoby. Wiele popularnych w naszych jadłospisach produktów może powodować reakcje nadwrażliwości pokarmowej czyli alergii lub nietolerancji pokarmowej.

Reakcja alergiczna najczęściej aktywuje mechanizm odpornościowy IgE- zależny (rzadziej mechanizm IgE- niezależny) i następuje bezpośrednio po spożyciu produktu. Stąd stosunkowo łatwo, na podstawie obserwacji, stwierdzić, na który produkt mamy alergię.

Nietolerancja pokarmowa przebiega bez udziału mechanizmu odpornościowego, wiąże się z aktywacją mechanizmu IgG- zależnego lub IgA- zależnego, jej objawy mogą pojawiać się z dużym, czasem nawet kilkudniowym opóźnieniem, co utrudnia diagnostykę na podstawie obserwacji. Do objawów nietolerancji zaliczamy: biegunki, zaparcia, nudności, bóle głowy, zmęczenie, obrzęki, bóle stawów przewlekłe stany zapalne. Nieleczone nietolerancje pokarmowe IgA i IgG – zależne prowadzą do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego w organizmie i mogą predysponować do rozwoju chorób autoimmunologicznych, zaburzeń metabolicznych czy procesów nowotworowych.

Ponieważ reakcja związana z nietolerancją pokarmową jest często odsunięta w czasie i daje wiele niespecyficznych objawów, w celu weryfikacji, które produkty nam służą, a które nie, zalecane jest wykonanie testu na nietolerancje pokarmowe.